Reengineering a redesign procesů

Obsah

Získání konkurenčních výhod v čase změn

 • Případové studie ze současných firem podpořené videofilmem.
 • Klíčové prvky transformace podniku na zákaznicky orientovanou organizaci.
 • Analýza efektivity procesů porovnáváním s jinými firmami (benchmarking).
 • Výkonné podnikové systémy.

Reengineering firmy a jejích procesů

 • Metodika a nástroje reengineeringu.
 • Stanovení cílů pro radikální zvýšení.
 • Mapování procesů a definování projektů reengineeringu procesů.
 • Analýza procesů z hlediska jejich přidané hodnoty a času cyklu.
 • Řízení týmů pro reengineering.

Aplikace reenginneringu

 • Zkušenosti s aplikací v organizacích.
 • Motivace a vedení lidí v reengineeringovém procesu.
 • Měření úspěšnosti reengineeringu.