Management spolehlivosti a životnosti výrobků (podle ISO 26262)

Cíl kurzu

 • Efektivní formou si osvojit základní postupy managementu spolehlivosti potřebné pro:
 • stanovování doby života a míry spolehlivosti výrobků, které se využívají v procesech návrhu a zkoušení výrobků v souladu s požadavky ISO 26262 pro funkční a bezpečnostní charakteristiky výrobků;
 • při navrhování a výrobě nástrojů v procesech preventivní údržby.
 • Porozumět a osvojit si nejčastější používané pojmy jako jsou MTTF, MTBF a životnostní křivka (Bathtube) a frekvence poruch (Hazard function), S(t), R(t) použité v metodice FTA (Fault Tree Analysis).

Cílová skupina

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří se věnují vývoji, managementu a spolehlivosti výrobků.

Obsah

Kurz probíhá formou výkladu a praktických cvičení s využitím počítačového programu, ve kterých si účastníci procvičí dané poznatky. Účastníci se mohou inspirovat, jak byly tyto metody použity při řešení konkrétních problémů v organizacích, resp. analogicky řešit otázky z vlastní organizace. U účastníků se předpokládají základní znalosti statistických a grafických metod SPC.

Definice a základní ukazatele v managementu spolehlivosti

 • Pravděpodobnostní funkce PDF a jejich distribuční funkce při měření doby života.
 • Distribuční funkce doby života (Failure time) F(t) a přežití (Survival time) S(t). Parametrické a neparametrické stanovování doby života F(t) resp. S(t)

Sběr dat pro management spolehlivosti

 • Úplná a cenzurovaná (Censored) data, intervalová (Arbitrary) data.

Předpokládané scénáře a modely konce života výrobků (Parametrické)

 • Weibullovo, lognormální, exponenciální rozdělení, a rozdělení extrémních hodnot.
 • Frekvence poruch ?(t) (Hazard), a U Bathtube funkce.

Navrhování testovacích plánů pro životnostní zkoušky

 • Demonstrační (demonstration test plans) plány a plány pro zpřesnění matematických modelů pro životnostní distribuční funkce (Estimation test plans).

Střední doba života a životní cyklus výrobku

 • Frekvence poruch, a frekvence poruch během životního cyklu výrobku U bathtube.
 • MTTF, MTBF, MTTFF. Příklady poruchového chování.

Aplikace metod na výrobky a procesy účastníků kurzu