EFQM Excellence Model
Aplikace EFQM modelu při assessmentu a zlepšování výkonnosti firmy

Obsah

Excellence model EFQM

 • Případová studie s ukázkou využití hodnocení organizace.
 • 9 kritérií Exellence modelu. Předpoklady a výsledky. Vzájemné vazby.
 • Vedení organizace a strategie.
 • Vedení pracovníků, spokojenost pracovníků.
 • Procesy, spokojenost zákazníků, výsledky podnikání (výsledky výkonnosti).
 • Partnerství a zdroje, vliv na společnost.

Postup hodnocení podle kritérií modelu

 • RADAR.
 • Klíčová témata a jejich propojení.
 • Aplikace sebehodnocení a postupy hodnocení podle EFQM modelu.
 • Postup přidělování bodů.
 • Proces dosahování konsenzu.

Přístupy k hodnocení
Přehled metod:

 • Dotazníková metoda. Matice. Workshop.
 • Pro-forma. Simulace ceny.
 • Porovnání z hlediska náročnosti a přínosů.
 • Práce s vybranou metodou.

Aplikace hodnocení podle modelu EFQM ve vlastní organizaci

 • Aplikace na vybraný prvek a oblast. Workshop s ukázkami hodnocení.

Praktické otázky assessmentu podle EFQM modelu

 • Zkušenosti s aplikací, potenciální problémy a jejich řešení.