ISO TS 16949 – Požadavky systému manažerství kvality

Obsah

Procesně orientovaný systém manažerství kvality a zvláštní požadavky automobilového průmyslu podle ISO/TS 16949.

 • Hlavní principy a důrazy požadavků automobilového průmyslu podle ISO/TS 16949.

Speciální požadavky ISO/TS 16949 v porovnání s ISO 9001

 • Odpovědnost vedení, plánování, cíle kvality. Zákaznická orientace.
 • Manažerství zdrojů, manažerství procesů.
 • Měření - analýza – zlepšování. Indikátory výkonnosti procesů.
 • Řídící plán (etapy, prvky).

Audit procesně orientovaného systému

 • Druhy auditů a jejich cíle.
 • Plánování, příprava, vedení a vyhodnocení auditů ve smyslu normy ISO 19011.

Simulace efektivního fungování prvků systému a audit systému manažerství kvality (volitelné)

 • Praktická cvičení s využitím hry umožňující simulovat prvky systému řízení výrobní firmy.

Problémy z praxe a jejich řešení

 • Nejčastější problémy zjištěné při auditech.
 • Jak efektivně využít poznatky z auditů v procesu neustálého zlepšování.
 • Výměna zkušeností mezi účastníky.