ISO 9001 – Procesně orientovaný systém manažerství kvality

Obsah

Procesně orientovaný manažerský systém podle ISO 9001

 • Procesní model v ISO 9001. Základní principy a praktické přínosy pro firmu.
 • Soubor norem ISO 9000 jako cesta k TQM (Total Quality Managementu).
 • Příklady aplikace zásad ISO 9000 v praxi.

Procesní a zákaznická orientace v ISO 9001

 • Odpovědnost vedení. Zákaznická orientace.
 • Manažerství zdrojů, manažerství procesů, měření - analýza – zlepšování.
 • Hlavní a podpůrné procesy organizace – aplikace na vlastní firmu.

Strategické plánování zlepšování ve smyslu ISO 9001

 • Postup identifikace požadavků zákazníků, faktory úspěchu.
 • Politika, cíle a plány kvality – aplikace na vlastní firmu.

Postup aplikace ISO 9001

 • Příklady aplikace procesního modelu v úspěšných firmách.
 • Co je potřebné udělat pro to, aby manažerský systém podle norem rady ISO 9000 efektivně napomáhal ke zlepšování se firmy.

Audit procesně orientovaného systému

 • Druhy auditů a jejich cíle.
 • Plánování, příprava, vedení a vyhodnocení auditů ve smyslu normy ISO 19011.