Manažerské systémy TQM, Lean a Six Sigma
TQM II – Metodiky zlepšování procesů

Obsah

Aplikace nástrojů TQM, Lean a Six Sigma při zvyšování efektivity a kvality

 • Postup a klíčové faktory úspěšného nasazování TQM a Six Sigma. Videofilmy.
 • Postupné zlepšování – Kaizen a redesign procesů. Jejich standardizace v ISO 9001 a ISO/TS 16949 a rozvinutí v postupech Six Sigma a Lean Management.

Simulace zlepšování procesů na hře „Sticklebricks“

 • Zážitkový trénink – ukázka kvality a efektivity procesů.

Využití procesního modelu firmy

 • Mapování procesů. Interní zákaznické vazby, ohraničení, fyzické a lidské zdroje.
 • Procesy, odpovědnosti a organizační struktura.

Nástroje redesignu procesů a LEAN managementu

 • Případové studie podpořené videofilmem.
 • Reingeneering a inovace procesů a podnikových systémů.
 • Analýza procesů z hlediska přidané hodnoty a času cyklu.
 • Koncepce a nástroje LEAN managementu.
 • Lean Six Sigma.

Postup projektů zlepšování v TQM a Six Sigma

 • Porovnání PDCA cyklu a postupu řízení projektů zlepšování DMAIC.
 • Postupy při projektu Six Sigma. Případové studie.
 • Měření dosažených výsledků zvýšení kvality a efektivity.

Nástroje neustálého zlepšování procesů ve firmě

 • Měření, analýza a neustálé zlepšování procesů.
 • Využití statistických metod řízení, FMEA a dalších metod.

Aplikace TQM a Six Sigma ve výrobě a službách

 • Příklady úspěšných aplikací a překonávání potenciálních překážek.
 • Prezentace zkušeností a diskuze k aplikaci v prostředí účastníků.

„Konečne aj Slovensko láskavo prijalo prístup trvalého zlepšovania.
Aj tieto semináre majú na tom svoj podiel.“

Ing. Igor Krátky, výrobně-technický ředitel,
SLOVALCO, a. s., Žiar n. Hronom