Zlepšování procesů finančních a administrativních služeb
Lean Service & Business Process Improvement

Cíle výcvikového kurzu

 • Zážitkovou formou ukázat metody zvyšování efektivity procesů ve službách se zaměřením na oblast financí, obchodních procesů, IT, telekomunikací a dalších služeb s převládajícími „office“ procesy.
 • Prostřednictvím simulace ukázat přínosy aplikace metod zlepšování procesů služeb a jejich vliv na spolupráci s interními a externími zákazníky a odstraňování bariér mezi útvary firmy.
 • Ukázat příležitost na zlepšení procesů, které často zakrývá „provozní slepota“, a naplánovat si možnosti aplikace v podmínkách účastníků tréninku.

Obsah

V čem je rozdíl

 • Proč je potřebné zefektivňovat procesy služeb? Kde jsou největší příležitosti?
 • V čem se liší postupy zlepšování procesů služeb od zlepšování výroby?
 • Simulace práce ve firmě se zaměřením na procesy služeb (první kolo).
 • Vyhodnocení příležitostí na zlepšování procesů.

Mapování současného stavu a nastavení procesů

 • Mapa procesů. Měření účinnosti procesů.
 • Kvalita vykonávaných činností v projektech a procesech.
 • Co přináší hodnotu? Mapování hodnotových toků (VSM).

Nástroje zvyšování efektivity procesů

Zeštíhlení existujících procesů, odstranění plýtvání (druhé kolo simulace)

 • Plýtvání v procesech služeb.
 • Analýza: které procesy přidávají hodnotu. Analýza a eliminace ztrát v procesech.
 • Efektivita procesů a její měření. Návrh budoucího stavu bez plýtvání.
 • Organizace pracoviště. Vizualizace.
 • Nastavení procesů vycházející z mapy budoucího stavu.

Závěr a aplikace v procesech účastníků tréninku

 • Shrnutí „best practices“ pro oblast procesů služeb.
 • Plán zlepšování v okruhu působnosti účastníků tréninku.