Statistické metody s podporou Minitab®

Statistické metody s  podporou ExcelTM

Tréninky aplikace SPC v software SPC pro Excel, SPC Six Sigma, nebo s využitím jiného nástroje, který využívá klient, jako je Minitab®.

Cíle tréninku

 • Zprostředkovat dovednosti pro praktické využívání software Minitab®16.
 • Podat praktický návod k využití statistických metod řízení procesů s podporou software Minitab®.
 • Na konkrétních příkladech ukázat účastníkům, jak je možné software Minitab® efektivně využívat při aplikaci statistických metod řízení na vlastních procesech.

Cílová skupina

Kurz je určený pro zaměstnance z útvarů zabezpečování kvality, řízení výroby, technology a ostatní vedoucí a technické pracovníky, kteří se podílejí na zabezpečování a zlepšování kvality výroby a služeb a při své práci využívají (budou využívat) software Minitab®

Obsah* kurzu Aplikace statistických metod řízení procesů v software Minitab®

(*) Z uvedeného obsahu budou v rámci tréninku vybrané metody, které účastníci potřebují prakticky využívat ve svojí práci*

1. Modul

 • Úvod do Minitab®
  • základní okna a menu
  • typy dat
  • zadávání dat
  • editace dat, přenos dat.
 • Grafické nástroje - Histogram
  • poloha, variabilita
  • tvar procesu - diagnostika: příklady v Minitab®
 • Statistiky
  • Xp,Xm,s,R Gausovo rozdělení - test normality/rozdělení – diagnostika
 • Grafické nástroje
  • Dot plot, Box plot + poloha rozptyl procesu - diagnostika + příklady
 • Grafické nástroje I
  • Scatterplot
  • Pie Chart
  • pareto chart - příklady
 • Grafické nástroje II
  • Multi-vari chart - diagnostika + příklady
 • Capability Analysis
  • Základy - principy hodnocení způsobilosti procesů
 • Capability Analysis I
  • Normal distribution - Cp, Cpk, Pp, Ppk - příklady interpretace - ppm
 • Capability Analysis II
  • Nonnormal distribution - Pp, Ppk - příklady interpretace - příklady

2. Modul

 • Stabilita procesu I
  • Základy - principy, výpočty Shewart UCL, LCL, monitorování procesu.
 • Stabilita procesu II
  • Vatiables Xp-R, Xp-s příklady + diagnostika 8 Testů
 • Stabilita procesu III
  • Variables X individal - příklady + diagnostika
 • Stabilita procesu IV
  • Attribures Charts - typy monitoring, příklad np
 • Stabilita procesu V
  • Attributes Carts - np, p, c, u - příklady
 • Opakování shrnutí
  • Process Capability, Stability
 • MSA
  • základní principy, definice
  • Accuracy
  • Precision
 • Bias
  • Definícia, postup, analýza - Gage study Linearity - Bias (příklad Stopky)
 • RaR I
  • Definice, postup, analýza - příklad Mikrometer
  • Gage study RaR Crossed - interpretace výsledků, grafů
  • Nápravná opatření (Nested)
 • Attribute Agreement Analysis
  • příklad Lehra - interpretace výsledků, grafů,
  • Nápravná opatření