MSA – Analýza systému měření 
Způsobilost měřících systémů a kontrolních postupů

Cíle výcvikového kurzu

 • Podat praktický návod na prověření kontrolních postupů používaných na zabezpečení kvality procesů, odvozených od nejnovějších doporučení skupin odpovědných za řízení procesů v průmyslu AIAG MSA IV. edition a VDA 5.
 • Na konkrétních příkladech ukázat účastníkům, jak je možné uvedené metody efektivně využít v jejich vlastní organizaci.
 • Praktickými cvičeními pomoci aplikovat metodiku MSA na vybraných kontrolních postupech.

Obsah

Úvod do analýzy způsobilosti systému měření

 • Důvody hodnocení kontrolních postupů (měřících systémů).

Model pro hodnocení způsobilosti měřidel

 • Proměnlivost měření, přesnost měření a shodnost měření.
 • Základní statistiky a modely při hodnocení způsobilosti měření.
 • Přesnost, opakovaná přesnost, ověřitelná přesnost, stabilita, linearita – základní definice v MSA.

Metodologie (postupy) při stanovování způsobilosti měřidel

 • Metoda na stanovení stability měřícího systému.
 • Metoda na stanovení přesnosti měřícího systému.
 • Standardní metoda opakované a ověřitelné přesnosti (RaR standard).
 • Upravená metoda opakované a ověřitelné přesnosti (RaR upravená).
 • Atributové metody – metody křížových tabulek a výpočet Kappa Cohen.

Analýza způsobilosti měření, R&R study – praktická cvičení

 • Na spojitá měření a na atributivní měření.

Řešení úkolů

 • Řešení úkolů z okruhu působení účastníků tréninku s počítačovou podporou.
 • Praktické otázky z aplikace s možností hodnocení údajů v prostředí MS Excel nebo MiniTabTM.

Během tréninků MSA mohou účastníci využívat buď vlastní software (Minitab, případně jiný), nebo software „SPC pre Excel”, který jim bude během tréninků zapůjčený a mohou si ho koupit za zlevněnou cenu.