Implementace projektového managementu ve firmě a zavedení systémů pro jeho trvalou udržitelnost.

Zákazník: Dodavatel komplexních informačních systémů
Problém/Příležitost Potřeba standardizace projektového řízení

Využité metody a nástroje:

  • Analýza existujícího systému projektového řízení.
  • Metodika a nástroje vedení projektů PM I-IV.
  • Aplikace FMEA na všechny procesy životního cyklu projektu.
  • Best practices a Knowledge management.

Postup implementace:

  • Tréninky 4 skupin projektových manažerů a konzultantů v modulech PM I-IV.
  • Workshopy zaměřené na vytvoření procesního modelu 5 fází životního cyklu projektu.
  • Workshopy zaměřené na rizikovou analýzu (FMEA) všech procesů projektu.
  • Implementace preventivních opatření, vytvoření nouzové strategie a standardizace systému projektového řízení v souladu s Best practices.

Dosažené výsledky: Implementace nového systému řízení projektů umožnila zdvojnásobení obratu firmy a významné rozšíření aktivit v zahraničí.