Vedení rozhovorů v personální práci

Kurz „Vedení rozhovorů v personální práci“ je zaměřený na zvýšení efektivity řídících pracovníků, personalistů a všech, kteří realizují personální rozhovory v situacích týkajících se hlavně přijímání pracovníků, ukončení zkušební doby, řešení stížností, upozornění na neuspokojivé výsledky (korekční rozhovor), rozvázání pracovního poměru.

Cíle výcvikového kurzu

 • Naučit nebo zdokonalit účastníky v technikách potřebných při realizaci jednotlivých typů personálních rozhovorů, od výběrových pohovorů až po nepříjemné, nepopulární rozhovory.
 • Zdokonalit se v komunikačních dovednostech, které jsou potřebné při realizaci těchto typů personálních rozhovorů.
 • Uvědomit si význam správného vedení personálních rozhovorů jako efektivního nástroje řízení.

Obsah

Typy rozhovorů v personální práci a kdy je použít

Chyby při posuzování

 • Neverbální a verbální projevy chování
 • Techniky kladení otázek a reakce na ně
 • Aktivní naslouchání, empatie, vnímání druhých

Příprava, plánování a struktura rozhovoru:

 • přijímacího,
 • před ukončením zkušební doby,
 • korekčního (upozornění na neuspokojivé výsledky),
 • při rozvázání pracovního poměru.
 • Rizika špatné a podceněné přípravy.

Nácvik a videotrénink vedení rozhovoru:

 • přijímacího,
 • před ukončením zkušební doby,
 • korekčního (upozornění na neuspokojivé výsledky),
 • při rozvázání pracovního poměru.

Praktické rady

 • Bariéry efektivního rozhovoru
 • Podpůrné komunikační techniky