Přehled metod zlepšování procesů
  pro personalisty a koordinátory vzdělávání

Cíle kurzu

 • Získat přehled o nejpoužívanějších metodách zlepšování procesů a jejich přínosech.
 • Posilnit kompetence při vytváření rozvojových programů v této oblasti.
 • Zlepšit schopnost komunikovat s odbornými útvary o cílech a metodách tréninků.
 • Zefektivnit práci koordinátorů tréninků.

Na tréninku budou použité ukázky simulací a her využívaných během tréninků.

 

Obsah

Jak propojit tréninkové potřeby s obsahem a metodami tréninku

 • Trendy v trénincích zlepšování procesů - ukázky.
 • Jak propojit trénink s praxí účastníků.

Metody popisu procesů a problémů

 • Jakými metodami je možné popsat proces?
 • QFD – Jak přenést do produktů a procesů požadavky zákazníků?

Metody analýzy procesů (vysvětlené na simulaci/hře a praktických ukázkách)

 • SPC – Statistické metody řízení.
 • DOE – Zlepšování procesu přes návrh experimentů.

Metodiky zlepšování

 • 8D – Řešení reklamací založené na PDCA.
 • Lean Management,  Six Sigma a Kaizen.

Jak měřit přínosy tréninků

 • Kirkpatrikův model založený na měření spokojenosti účastníků, zlepšení znalostí, dovedností a aplikace v praxi a vlivu na výsledky.