Jak nastavit efektivní firemní vzdělávání

Součástí rozvoje lidských zdrojů firmy je i řízení kariéry zaměstnanců, usilující se o dosažení souladu mezi potenciálem, motivací a potřebami firmy. Výdaje na rozvoj zaměstnanců jsou investicemi do „lidských zdrojů“ (lidského kapitálu) firmy, na kterých efektivitu a návratnost je potřebné klást stejné nároky jako na ostatní investiční výdaje. Efektivita rozvoje a vzdělávání se opírá o tři hlavní faktory:

 • Správné stanovení rozvojových a vzdělávacích potřeb
 • Výběr vhodných vzdělávacích metod  
 • Pravidelné vyhodnocování výsledků, které vzdělávání a trénink přinesly

 

V kurze, který jsme pro Vás připravili, se věnujeme odpovědím na zásadní otázky efektivního firemního vzdělávání.

Cíle výcvikového kurzu

Naučit nebo zdokonalit schopnosti účastníků ve:

 • specifikaci cílů vzdělávacího procesu se zhodnocením současné úrovně způsobilosti pracovníků a propojení na kompetenční modely,
 • stanovení rozvojových a vzdělávacích potřeb pracovníků,
 • ve výběru vhodných vzdělávacích a rozvojových metod a aktivit,
 • v hodnocení efektivity vzdělávacího procesu.

Obsah

 • Praxe a východiska v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností
 • Vzdělávání v kontextu hlavních HR systémů (lidé, výkon a odměňování, informace a komunikace, práce a organizace, vedení)
 • Role managementu a HR při efektivním vzdělávání
 • Stanovování standardů
 • Hodnocení jednotlivců i firmy
 • Investování do rozvoje talentu
 • Sledování a monitoring vědomostí
 • Co přesně rozumíme pod pojmem „tvůrce předpokladu úspěchu“? Pracovníci HR a manažeři jako tvůrcové předpokladu úspěchu