Cíle

 • Posilnit sebedůvěru účastníků ve vlastní kreativní projev
 • Naučit se základy doodlingu, vytvářet vizuální poznámky, příběhy a mapy
 • Zlepšit propojování verbálních a vizuálních informací
 • Podpořit a rozvinout dovednost vizuálního myšlení

 

Obsah

 • Doodling – základy kreslení pro každého
 • 5 základních elementů kreslení
 • Vizuální abeceda, vizuální gramatika, vizuální slovníky
 • Začínáme kreslit – jednoduché předměty, autoportrét
 • Low tech social network – vizualizace sociálních vztahů

Stavební prvky vizuální abecedy

 • Základní emoce a črty tváře
 • Od základních tvarů po kresby
 • Písmena, nápisy, rozdělovače, ikony, šipky, odrážky

Vizuální slovníky

 • Kreslíme lidi, budovy, předměty, činnosti
 • Piktogramy, ideogramy
 • Vizuální metafory

Možnosti doodlingu v praxi

 • Doodling při prezentování (dívám se, vidím, představuji si, ukazuji)
 • Life sketching – záznam prezentací, pořadí
 • Business origami – vytvořme si ideální pracoviště

Storytelling

 • Elementy příběhu
 • Opis problému pomocí sekvence obrázků

Vizuální mapy

 • Vizualizace řešení problému
 • Plánování řešení postupnosti kroků
 • Kreslení jednotlivých etap
 • Prezentace