Cíle:

 • Lépe poznat své silné stránky a prostor pro zlepšení
 • Ujasnit si, čeho chci dosáhnout a co je potřebné pro to udělat
 • Naučit se sladit své cíle s cíli organizace, ve které pracuji
 • Získat proaktivní postoje k vytváření okruhu své působnosti a ovlivňování okruhu svého zájmu
 • Zvládnout praktickou aplikaci přístupu výhra - výhra ve svých pracovních a osobních vztazích

Obsah:

Sebepoznání aneb znám se, vím, co jsem zač?

 • mé silné a slabé stránky, test sebejistoty, Johariho okénko, poznej sebe prostřednictvím zpětné vazby od druhých

Vize a cíle pro moji profesionální kariéru

 • význam vize a cílů, charakteristiky vize, čeho chci v profesionální oblasti dosáhnout, vlivy vize, cíle SMART

Co mi brání, abych se prosadil

 • identifikace možností, jak tyto překážky překonat

Jak se stavím ke změnám

 • porozumění svým pocitům a reakcím při změnách; odmítnutí, odpor, hledání, ztotožnění se; vnímání změny jako příležitosti, otevřenost ke změnám
 • test: Jak se stavíte ke změnám

Jsem proaktivní?  

 • definice, prostředky proaktivity, okruh zájmu, okruh působnosti, motivace
 • vynalézavost, iniciativa, proaktivita

Analýza prostředí - cílů a požadavků zaměstnavatele

 • co ode mne očekává můj zaměstnavatel, jaké jsou na mne požadavky v práci, kterou vykonávám a jaké na to, co bych chtěl dělat
 • rozhodující faktory úspěchu

Princip výhra - výhra

 • pokud chci získat, je dobré, aby získala i druhá strana
 • princip výhra - výhra v mé praxi

Videotrénink

 • zařazen v průběhu celého kurzu - trénink vybraných modelových situací z praxe účastníků, Role Plays, jejich následná analýza a odborná zpětná vazba lektora s reflexemi ostatních účastníků