Vymáhání pohledávek po telefonu

Kurz „Vymáhání pohledávek po telefonu“ je určen všem pracovníkům komunikujícím se zákazníkem, který je zároveň neplatičem. Jak zůstat zákaznicky orientovaný a zároveň důrazně zastávat požadavky firmy, a tím docílit úspěšné vymáhání pohledávky? Kurz posílí vaše dovednosti v oblasti efektivní komunikace se zákazníky – neplatiči a zvládání zátěžových situací při tomto typu práce.

Cíle výcvikového kurzu

 • Rozvinout schopnost účastníků efektivně a profesionálně komunikovat s neplatícími zákazníky.
 • Doplnit poznatky a dovednosti účastníků o nové postupy a přiměřené techniky z oblasti vymáhání pohledávek a argumentace, a tím zvýšit efektivitu při vymáhání.
 • Praktická doporučení, jak lépe zvládat stres a zátěž po těžkém rozhovoru s neplatícím zákazníkem.

Obsah

Zvládání situačního rozporu, když komunikujeme se zákazníkem, který je zároveň neplatičem

 • Zákaznická orientace versus důrazné podporování požadavků společnosti.

Proces vymáhání pohledávek po telefonu

 • Příprava a principy komunikace při vedení rozhovoru o pohledávce.
 • Získávání „závazku – dohody“.

Cílené kladení otázek

Důslednost vymáhání

 • Psychologické aspekty vymáhání.
 • Projevy a postupy důslednosti v komunikaci při vymáhaní.
 • Důrazné vymáhání – databáze důrazných formulací.

Profesionální argumentace v krizových a těžkých situacích

 • Gradace argumentace, racionální a emocionální apel.
 • Strategie a taktiky v procesu vymáhání (salámová taktika, fait accompli atd.).

Konfliktní a zátěžové situace z praxe

 • Typologie projevů chování zákazníků – neplatičů.
 • Situační techniky (zvládání negativních projevů zákazníků – neplatičů).
 • Využití asertivních technik při procesu vymáhání.

Zvládání stresu po těžkém rozhovoru s neplatícím zákazníkem

 • Protistresová cvičení a doporučení pro pracovníky, kteří vymáhají pohledávky.

Trénink modelových situací z praxe