Řešení těžkých situací v telefonických rozhovorech

Kurz „Řešení těžkých situací v telefonických rozhovorech“ je určen všem, kteří potřebují v najatých situacích komunikovat se zákazníkem prostřednictvím telefonu na vysoké profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro operátory call center.

Cíle výcvikového kurzu

 • Naučit účastníky profesionálně a prostřednictvím zákaznicky orientovaných technik zvládat konfliktní a zátěžové situace v telefonických rozhovorech.
 • Naučit účastníky efektivně vést a ukončit rozhovory se zdlouhavě komunikujícím zákazníkem.
 • Rozvinout schopnosti pracovníků potřebné na zvládání stresu a stresových situací a nacvičit si relaxační a uklidňující techniky.

Obsah

Profesionální telefonická komunikace (rychlé sjednocení znalostí účastníků)

 • Verbální komunikace – aktivní naslouchání
 • Technika vysvětlování, technika kladení otázek, technika parafrázování
 • Pozitivní formulace, formulace orientované na zákazníka

Těžké situace v kontaktu se zákazníkem a jejich profesionální zvládnutí

 • Zvládnutí nahněvaného zákazníka a jeho emocí, zvládání vlastních emocí
 • Řešení neoprávněných reklamací, vybrané asertivní techniky
 • Vedení a uzavření rozhovoru se zdlouhavě komunikujícím zákazníkem

Typy chování zákazníků

 • Přizpůsobení komunikace jednotlivým typům chování zákazníka

Zvládání stresu

 • Jak poznáme svoje stresové reakce (projevy stresu)?
 • Stres nebo zátěž, vyrovnávání se se stresem
 • Preventivní uklidňující cvičení a techniky vhodné na využití při práci v CC

Trénink modelových rozhovorů z praxe účastníků