Profesionální telefonická a e-mailová komunikace

Tento kurz je určen každému, kdo je v telefonickém či mailovém kontaktu se zákazníky (interními i externími), taktéž je vhodný pro operátory v call centrech či asistentky manažerů, které komunikují se zákazníky nebo spolupracovníky v rámci organizace.

Cíle

 • Naučit účastníky profesionálně (telefonicky či prostřednictvím e-mailu) komunikovat se zákazníky, i spolupracovníky.
 • Naučit účastníky využívat jednoduchou a srozumitelnou strukturu telefonického rozhovoru.
 • Rozvinout schopnosti účastníků používat vstřícný způsob komunikace.
 • Zdokonalit dovednosti účastníků v psaní e-mailů a odstranit u nich nejčastěji se vyskytující chyby v e-mailové komunikaci.
 • Zvýšit přesnost a srozumitelnost odpovědí pro komunikujícího partnera.

Obsah

Základní principy profesionálního telefonického kontaktu

 • Vytváření profesionálního dojmu, struktura telefonického rozhovoru.
 • Profesionální komunikace a srozumitelné vyjadřování.

Profesionální komunikace

 • Verbální komunikace – aktivní naslouchání.
 • Technika vysvětlování, technika kladení otázek, technika parafrázování.
 • Pozitivní formulace, formulace orientované na zákazníka (externího i interního).
 • Postupy práce s „holdem“.

Trénink standardních telefonických rozhovorů

 • Informační telefonický rozhovor, poskytování informací.
 • Řešení oprávněné reklamace (nebo nespokojeného spolupracovníka).

Zvládání připomínek od zákazníků

 • Typy připomínek, technika zvládání připomínek.

Odchozí telefonické hovory

 • Struktura, základní principy.

Analýzy e-mailové komunikace z praxe účastníků

 • Analýza vybraných vzorků e-mailů z pohledu formy, stylistiky a srozumitelnosti zprávy.

E-mailová komunikace

 • Specifika e-mailové komunikace, Netiquette, pravidla profesionálního psaní e-mailů.
 • Zákaznické a srozumitelné formulace – jasnost, přesnost, korektnost, vstřícnost.

Praktický trénink psaní e-mailů (Osnova e-mailů, standardní odpovědi.)