Prezentační dovednosti II

Kurz „Prezentační dovednosti II“ je určen všem, kteří při své práci potřebují prezentovat své záměry nebo výsledky před malou skupinou posluchačů. Kurz navazuje na kurz „Prezentační dovednosti I“ a je zaměřen na zdokonalení argumentace, zvýšení přesvědčivosti vystoupení a jednoduché a jasné vyjadřování.

Cíle výcvikového kurzu

 • Naučit účastníky přesvědčivě a logicky strukturovat svou argumentaci.
 • Vést účastníky k jednoduchému a stručnému vyjadřování.
 • Zdokonalit dovednosti účastníků tak, aby uměli zaujmout posluchače a byli přesvědčiví.
 • Zdokonalit schopnost účastníků diskutovat a vést diskuzi spojenou s prezentací.

Obsah

Opakování a příprava příspěvku (krátké prezentace)

 • Stanovení cílů prezentace.
 • Analýza posluchačů, analýza postojů.
 • Příprava obsahu, struktura prezentace – úvod, střed a závěr.
 • Příprava a využití vizuálních pomůcek, rétorické postupy a verbální stránka prezentace.

Argumentace

 • Argumentační techniky, argumentování užitkem z pohledu cílové skupiny.
 • Argumentace TEL, uvádění faktů.
 • Racionální apel, zapojení citů, emocionální apel.

Neverbální stránka prezentace pro pokročilé

Diskuze

 • Pravidla diskuze, moderování diskuze.

Trénink jednoduchého vyjadřování

Trénink prezentování příspěvku – intenzivní videotrénink.

Charakteristika

V kurzu „Prezentační dovednosti II“ se klade důraz na intenzivní videotrénink prezentování. Kurz má omezený počet účastníků (max. 8).