Emocionální inteligence

Cíle výcvikového kurzu

 • Zdokonalit a rozvinout schopnosti účastníků reagovat na emocionální podněty v pracovních vztazích.
 • Zdokonalit se ve schopnosti rozumět druhým lidem.
 • Naučit se jasně a pro druhé přijatelným způsobem vyjadřovat svoje emoce.
 • Zdokonalit se v komunikaci s problémovými a konfliktními lidmi.
 • Porozumět sebemotivaci a umět s ní pracovat.

Obsah

Sebeuvědomění

 • Poznám sám sebe, a proto vím, kdo jsem a co prožívám
 • Pohled skrz okno do vlastní duše

Sebeovládání

 • Zas to na mě přišlo, ale zvládl jsem sám sebe
 • Vidím to, líbí se mi to, chci to, velmi to chci, nemohu bez toho žit... Ale mohu: vítězství sebeovládání

Sebemotivace

 • Chce se mi, nechce se mi, chce se mi, nechce se mi... Jak nastartovat svůj vnitřní motor?
 • Walt Disney několikrát zkrachoval. Co ho pohánělo vpřed?

Empatie

 • Tragédie nepochopení
 • Pochopte mě už konečně!
 • Čtu v ostatních jako v otevřené knize

Sociální dovednosti

 • S lidmi to opravdu umím
 • Mají mě rádi nebo tajemství oblíbenosti

A co s tím v reálném (pracovním) životě?

Emocionální inteligence v různých kontextech: Já a kolega, Já a nadřízený,

Já a podřízený, Já a klient

 • Situace z praxe, při kterých je dobré zapnout svoje EQ (řešení situací mezi kolegy, situace
 • s nadřízeným, emoce v kontaktu s klientem atd.)
 • Jak dosáhnout cíle (úspěch, výsledky) a zároveň si zachovat dobré vztahy s druhými?
 • Jak pomocí EQ řešit emočně vypjaté situace?
 • Jak pomocí EQ vycházet s různými povahami (jak si rozumět s lidmi, se kterými jsem si předtím nerozuměl)?