Asertivita

Kurz „Asertivita“ je určen vedoucím pracovníkům, jako i všem, kteří se v kontaktu se spolupracovníky dostávají do situací, kdy je potřeba udržet rovnováhu mezi vztahy a cílovou orientací, a kde jakékoliv snahy o manipulaci mají negativní dopad na pracovní tým.

Cíle výcvikového kurzu

 • Zvládnout asertivní způsob komunikace, který pomáhá účinně prosazovat cíle organizace a podporuje budování rovné a příznivé atmosféry na pracovišti.
 • Naučit se jasně vyjadřovat svoje požadavky a pocity.
 • Identifikovat manipulativní způsoby chování spolupracovníků a přiměřeně je řešit.
 • Naučit se přijímat kritiku a odmítnutí bez pocitu urážky a zvládnout umění konstruktivně kritizovat.

Obsah

Definice a podstata asertivity

 • Asertivní způsob komunikace a chování
 • Asertivita není agresivita, zabránění manipulaci v pracovních vztazích

Asertivní lidská práva

 • Asertivita v horizontálních vztazích a ve vztazích nadřízený – podřízený

Asertivní formy chování

Asertivní komunikační techniky pro vedoucí pracovníky (a nejen pro ně)

 • Technika otevřených dveří, technika selektivního ignorování
 • Přijatelný kompromis, technika Jak říci „ne“
 • Scénář, jak se vypořádat s nežádoucím chováním spolupracovníků

Pracovní asertivita

 • Uvědomění si svých silných stránek
 • Jak být stručný, přesný, jak se vyhnout „vatě“ při komunikaci s kolegy?

Kritika. Jak reagovat na kritiku?

 • Pět kroků, jak se lépe vypořádat s kritikou
 • Kritika v asertivitě, sebekritika, kritika druhých, přijetí kritiky