Prevence a řešení konfliktů

Kurz „Prevence a řešení konfliktů“ je určený vedoucím pracovníkům, jako i všem, kteří přicházejí při kontaktu se spolupracovníky do konfliktních situací nebo situací, ve kterých vzniká napětí. Když správně zvládneme napětí a různé názory na tu stejnou věc, mohou být zdrojem dobrých řešení, když je nezvládneme, mohou být zdrojem zničujících konfliktů.

Cíle výcvikového kurzu

 • Rozvinout schopnost pracovníků efektivně se vyrovnávat s problémovými a konfliktními situacemi.
 • Zvládnout techniky řešení konfliktů.
 • Uvědomit si, jaký preferovaný styl řešení mám, jaké jsou jeho výhody a nevýhody.
 • Zdokonalit se v prevenci konfliktů.

Obsah

Řešení problémů

 • Důvod, vznik, 5 kroků řešení problémů, řešení problémů ve skupině
 • Jak rozvíjet svoje schopnosti řešit problém?

Konflikt v pracovním týmu

 • Typy konfliktů, zdroje konfliktů, charakteristiky a etapy vývoje konfliktu
 • Důsledky neřešených konfliktů

Prevence konfliktů

 • Napětí jako tvořivá součást práce v týmu
 • Identifikace potenciálních konfliktů a možné preventivní opatření

Komunikace a její úloha při řešení problémů a konfliktů

 • Cíl a modely komunikace, prvky verbální komunikace, pozitivní vyjadřování

Komunikační techniky

 • Scénář, využití asertivity při řešení problémů a konfliktů

Překonávání konfliktů

 • Pozice vztahu a ocenění, techniky překonávání konfliktů
 • Vystupování po žebříku, analýza silového pole, tlumení hněvu

Já a konflikt

 • Jaký je můj preferovaný styl řešení konfliktu?

Emocionální prvky v konfliktech

 • Hněv a jeho tlumení