Krátkodobé výcviky v koučování jsou zaměřeny na rozvoj manažerů, kteří chtějí ve své práci využívat koučovací přístup, avšak mají llimitované časové možnosti, aby mohli absolvovat dlouhodobý koučovací výcvik. K tomuto účelu je k dispozici krátký 2-denní trénink nebo případně optimálně strukturovaný 6-denní výcvikový program.

Úvod do koučování jako moderní metody vedení lidí

Délka kurzu: 2 dny

Cíle:

 • Dozvědět se, co je koučování a proč je tak účinné
 • Porozumět, jaká je využitelnost a v čem spočívají limity koučování v manažerské a poradenské práci
 • Pochopit rozdíly v direktivní a nedirektivní formě práce s lidmi a uvědomit si jejich efekty a omezení
 • Seznámit se se základní koučovací metodikou a se strukturou koučovacího rozhovoru
 • Procvičit si dovednost kladení konstruktivních otázek, používání reflexe namísto hodnocení a porozumět rozdílu mezi úkolem a inspirativním zadáním
 • Nacvičit si vedení prvních koučovacích rozhovorů

Obsah:

Úvod do koučování:

 • Co je koučování a jak se liší od jiných forem práce s lidmi
 • Proč je koučování tak účinné
 • Kde všude je možné koučování využít a jaká jsou jeho omezení
 • Management jako optimální kombinace řízení, vedení a koučování

V čem spočívá koučovací přístup:

 • Předávání a přebírání odpovědnosti
 • Direktivní a nedirektivní formy práce s lidmi
 • Vztahy, komunikace a vyjednávání z hlediska respektu a potřeb

Zdroje koučování:

 • Filozofie
 • Inspirace ze sportovní oblasti a energetické stavy „flow“
 • Psychoterapie a psychologie

Základní koučovací metodika:

 • Vedení a podpora v práci s lidmi
 • Základní struktura koučovacího rozhovoru
 • Používání konstruktivních otázek
 • Zásady reflektování a odlišnost od hodnocení
 • Práce s inspirativním zadáním a rozdíly oproti pouhému úkolování

Videoukázky koučovacích rozhovorů:

 • Několik ukázek vzorových a chybných postupů

Praktický nácvik koučovacích rozhovorů:

 • Nácvik jednotlivých fází koučovacích rozhovorů v menších skupinách pod supervizí lektora

Základy koučování pro manažery, personalisty a interní kouče

Délka programu: 6 dní ve třech dvoudenních setkáních

Cíle:

 • Osvojit si metodiku a zásady neinstruktivních způsobů vedení lidí
 • Prakticky zvládnout nejúčinnější koučovací nástroje pro zacházení s jednotlivcem v oblasti vedení a rozvoje lidí a při řízení změn
 • Seznámit se s nejdůležitějšími filozofickými předpoklady pro efektivní práci s lidmi
 • Prakticky si procvičit vedení individuálních koučovacích, manažerských, rozvojových a motivačních rozhovorů (nácvik začíná vedením rozhovorů mezi účastníky navzájem a je zaměřen na jejich aktuální reálné osobní, manažerské, vztahové a profesionální potřeby. Následně pokračuje pořízením koučovací videonahrávky s reálným klientem – podřízeným, kolegou,…).

1. blok: Základy koučování – 2 dny

Úvod do koučování:

 • Co je koučování a jak se liší od jiných forem práce s lidmi
 • Proč je koučování tak účinné
 • Kde všude je možné koučování využít a jaká jsou jeho omezení
 • Management jako optimální kombinace řízení, vedení a koučování

V čem spočívá koučovací přístup:

 • Předávání a přebírání odpovědnosti
 • Direktivní a nedirektivní formy práce s lidmi
 • Vztahy, komunikace a vyjednávání z hlediska respektu a potřeb

Filozofické základy koučování:

 • Filosofické základy efektivní práce s lidmi
 • Inspirace ze sportovní oblasti a energetické stavy „flow“
 • Psychologické a terapeutické principy účinné práce s lidmi

Základní koučovací metodika:

 • Nácvik rozlišování dvou základních forem práce s lidmi - vedení a podpora
 • Rozlišování intervencí – instruktivní, zjišťovací a konstruktivní otázky
 • Základní struktura koučovacího, změnového a rozvojového rozhovoru
 • Podnět, žádost, zakázka a její kontexty
 • Nácvik používání konstruktivních otázek
 • Technika škálování

Videoukázky koučovacích rozhovorů:

 • Rozbor videonahrávky vedení koučovacího rozhovoru

Praktický nácvik prvních koučovacích rozhovorů:

 • Nácvik jednotlivých fází koučovacích rozhovorů v menších skupinách pod supervizí lektora – formulování cílů a nejmenších změnových kroků

2. blok: Prohloubení koučovací metodiky – 2 dny

Využitelnost koučovacích přístupů v manažerské práci:

 • Zadávání úkolů podřízeným
 • Delegování
 • Motivace
 • Zkompetentňování a rozvíjení podřízených
 • Hodnotící a rozvojové rozhovory
 • Vyjednávání se zákazníky a dodavateli
 • Vytváření produktů a služeb na míru potřeb klientů
 • Aplikace na vlastní sebeřízení a seberozvoj
 • Změna myšlení, přístupu a práce se změnou sebe i druhých

Další koučovací metody a postupy:

 • Dokončení koučovací metodiky
 • Kontrakt, realizace a závěrečná zpětná vazba
 • Požití Gestalt experimentů na několika židlích
 • Zásady reflektování a odlišnost od hodnocení
 • Práce s inspirativním zadáním a rozdíly v efektivnosti oproti úkolování
 • Profesionální vedení lidí

Další videoukázky koučovacích rozhovorů:

 • Několik ukázek rozhovorů s použitím pokročilých postupů

Hlubší nácvik koučovacích rozhovorů:

 • Nácvik vedení komplexních koučovacích rozhovorů mezi účastníky
 • Procvičování reflexí
 • Procvičování práce se zadáním

3. blok: Dokončení koučovacích aplikací a supervize videonahrávek účastníků – 2 dny

Dokončení koučovacích metod a postupů:

 • Další účinné koučovací nástroje – přehled 31 nejvyužívanějších a nejúčinnějších koučovacích technik a postupů

Závěrečná supervize videonahrávek účastníků

 • Obhájení nahrávky individuálního koučovacího a manažerského rozvojového rozhovoru s reálným klientem