Kvalitu a široké portfólio našich služeb z oblasti rozvoje, vzdělávání a poradenství umíme zabezpečit hlavně díky našemu kvalitnímu internímu lektorskému týmu. Naši lektoři disponují bohatými zkušenostmi z různých odvětví, proto umíme pokrýt různorodost požadavků našich klientů jakož i reflektovat specifika jednotlivých segmentů. Odbornost a neustálý rozvoj našich lektorů je zabezpečovaný našimi každoročními interními rozvojovými programy, přičemž svou odbornou kvalifikaci si lektoři kontinuálně zvyšují taktéž rozvojem a členstvím v odborných institucích jako např. ICF, SAKO, SPPR, SSK a pod. Garancí kvality je zároveň dodržování jednotné metodiky, která je rozvíjená i spolu s odborníky z mezinárodní sítě SPIN (Sustainable Performance Improvement Network). Díky velikosti našeho lektorského týmu dokážeme zrealizovat taktéž rozsáhlé a dlouhodobé rozvojové projekty i pro velké společnosti pod jednotným metodickým vedením.

 

Kontakty na členy koordinačního týmu

SOFT SKILLS

David Smik
ředitel a jednatel firmy, projektový manažer
david.smik(at)fbe.cz

Milan Bobek
projektový manažer a senior konzultant
milan.bobek(at)fbe.cz

Kateřina Kotoušová
Business Development 
katerina.kotousova(at)fbe.cz


Lucie Hejzlarová
organizační garant 
lucie.hejzlarova(at)fbe.cz

Naďa Štěpánová
administrativní podpora, fakturace 
nada.stepanova(at)fbe.cz

PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Milan Bobek
projektový manažer a senior konzultant
milan.bobek(at)fbe.cz

Jindřich Dohnal
Business Development 
jindrich.dohnal(at)fbe.cz

Lucie Hejzlarová
organizační garant 
lucie.hejzlarova(at)fbe.cz

Naďa Štěpánová
administrativní podpora, fakturace 
nada.stepanova(at)fbe.cz