tejchmanKteré oblasti koučování se věnujete?

  • Rozvoj manažerských dovedností (Vedení lidí a práce vedoucího, Leadership, Change management, Time-management, Delegování, Motivace, Self Management, Komunikace, Řešení konfliktů, Práce s generacem Y, Z atd.)
  • Rozvoj managementu a leadershipu
  • Osobní rozvoj, Sebemotivace, Sebeřízení
  • Koučování a mentoringRozvoj prodejních dovedností a vedení obchodních týmů 

 

 

Vzdělání

1976 - 1980 Střední ekonomická škola v Náchodě (dnes Obchodní akademie), experimentální studium zaměřené na Informační soustavu a řízení

Předchozí pracovní zkušenosti

Od 1997 dosud - FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence) - projekt manager a senior konzultant, lektor a kouč
1997 - 1998 - ředitel School Of Management, Brno
1995 - 1997 - ředitel firmy ElektroCentrum Náchod (dovoz a velkoobchod spotřební elektroniky, obrat 1 mld./rok)
1994 - 1995 - ředitel firem Trias KPK, s.r.o., Opava a Coral Trading, s.r.o., Opava (dovoz a velkoobchod drogerie, kosmetika a papírenské zboží)
1994 - 1995 - projekt manažer a lektor společnosti Comment, a. s., Opava (vzdělávání pracovníků obchodu a managementu, autor akreditovaného kurzu „Obchodní zástupce“)
1992 - 1994 - Colgate-Palmolive, s.r.o., Praha - obchodní zástupce, area manager, key account manager, zástupce obchodního ředitele
1988 - 1992 - Rubena Náchod, st.p. - vedoucí nákupu gumárenských surovin
1997 - 1998 - Rubena Náchod, st.p. - odborný referent ekonomiky práce (PaM)
1993 - 1997 - OV ČSTV Náchod, vedoucí ekonom
1991 - 1993 - základní vojenská služba v Martině (Dukla Martin - Slovenská národní liga v házené)
1980 - 1981 - Rubena Náchod, n.p., odborný referent informační soustavy

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

od roku 1997 - odborné vzdělávání lektorů a koučů FBE (6 dní ročně)
2011 - workshopy s Tomášem Hajzlerem (Maitrea, a. s. - seberozvoj
2008 a dále - studium pod vedením mentora: řízení času, techniky a psychologie prodeje, andragogika, typologie, komunikace, motivace, týmová práce, TQM, ekonomie, finanční gramotnost atd.
2007 - Mezinárodní certifikát Akreditovaný kouč, ARK Bratislava
2003 - absolvent studia „Praktická pozitivní psychologie“ (akreditace MŠMT) - absolvent studia „Využití Jungovy psychologie v pedagogické praxi“ (akred. MŠMT)
2002 - trénink trenérů firmy Hackland Browne&Associates, Kanada
2001 - program Process Management firmy Marsh&Barnes, Inc, Velká Británie pod vedení Johna Marshe.
1997 - Timemanagement „HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden GmbH“ (HelfRecht Management Systém – certifikace DQS DIN EN ISO 9001 - SRN)
1994 - přednášky a spolupráce s Ing. Ivanem Burešem
1993 - Techniky prodeje - International Training Systems (USA)

Reference v koučingu

Firmy:
Česká spořitelna, Colgate-Palmolive, Billa, Model Obaly Opava, Amway, GWC, Family No. 1, Elektrocentrum Náchod, AZ Garden, Sdružení zahradnických center, Coral Trading Opava atd.

Pozice:
• majitelé a ředitelé firem
• oblastní ředitelé
• manažeři obchodu
• vedoucí odborných útvarů a oddělení
• key account manažeři
• ředitelé marketů
• odborný manažer Frische úseků obchodního řetězce

OTÁZKY pro kouče:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Jednou z mých vizí je „Pomáhat lidem k úspěchu“ a to je prostřednictvím koučování možné. Sledovat u svých „svěřenců“ odborný růst a rozvoj manažerských či obchodních dovedností mi přináší radost a uspokojení. Rozvoj jejich osobnosti se velmi často odehrává jak v rovině pracovní, tak i v oblasti seberozvoje, naplnění a dosahování životních cílů ve všech oblastech. Jejich pokrok v oblasti rozvoje osobnosti je potom naší společnou odměnou.

Jakou formou / metodou koučujete?

Stejně jako většina kolegů nejvíce využívám systemický přístup. Prostřednictvím komunikace tak směřujeme k dosažení stanovených cílů koučingu. Snažíme se tak co nejrychleji a bez zbytečného setrvávání u současného stavu o žádoucí změnu. Tento způsob je doplňován Jungovým pozitivním přístupem, posilováním stávajících silných stránek a jejich další rozvoj. Při rozvoji vybraných pracovních pozic potom uplatňuji i zkušenosti z oblasti neuro- lingvistického programování, jejichž aplikace např. v oblasti zlepšování prodeje je okamžitě pozorovatelná.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Neustále se snažím rozvíjet v oblasti studia psychologie a seznamuji se s různými systémovými i systemickými přístupy a školami. Odborně získávané znalosti se snažím neustále konfrontovat se svými bohatými obchodními a manažerskými zkušenostmi. V oblasti obchodu jsem pracoval jako obchodní reprezentant s počtem asi 300 obchodní schůzek za měsíc a v oblasti managementu mám zkušenosti s vedením jak obchodních, tak i vzdělávací firmy. Zajímavý je pro mě i přístup ke koučovaným, které současně školím a vedu jako lektor během tréninků. Fixace trénovaných dovedností je potom během koučování možná a úspěšná. V naší společnosti potom různé věci konzultuji s p. Milanem Bobkem a při firemních trénincích dostávám i zpětnou vazbu či podporu formou konzultací a supervize.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

V naší společnosti se mimo koučování věnuji především tréninku prodejních dovedností, psychologie prodeje v celé její šíři a manažerským dovednostem od liniového po top management a to ať ve výrobních či obchodních firmách a společnostech působících v oblasti poskytování služeb. Vedu krátkodobé, ale zejména dlouhodobé vzdělávací projekty, na kterých se i jako projekt manager podílím. U většiny firem, se kterými pracuji, trvá naše spolupráce velmi dlouho, v celé řadě případů i přes deset let. V řadě firem působím i jako konzultant v různých projektech zlepšování především kvality procesů a zabývám se vedením workshopů na různá témata od středního opět až po top management.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Za největší úspěch v roli kouče považuji úspěšnou adaptaci nových manažerů při nástupu do jejich provozních pozic. V řadě případů jsem převzal i pracovníka, kterému byla poskytnuta forma koučování jako možnost zlepšit se a obhájit tak svoji, do té doby průměrně vykonávanou pozici, což se nám společným úsilím podařilo a tito lidé dnes patří k oporám ve svých společnostech.