peniskaKteré oblasti koučování se věnujete?

  • Individuálnímu koučování top a středního managementu a manažerské supervizi
  • Zaměřuji se na všechny oblasti profesionálního a osobnostního rozvoje, dosahování cílů a zlepšování firemních procesů
  • Moderování a facilitaci skupinové práce

Počet odkoučovaných hodin

Cca 500 odkoučovaných hodin v posledních 3 letech v 8 společnostech, z toho 420 hodin koučování vyšších a středních managerů.

Počet klientů v individuálním koučování

Cca 40 individuálních klientů v posledních 6 letech.

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2006 Koučování, NEWTON Solutions Focused, Praha
2001 Corporate development model - East West Consulting, Brusel
1995 – Supervize v systemickém přístupu – Praha, Stewe de Shazer
1995 – 2001 Kurzy v systemickém přístupu – ISZ Praha, Steve De Shazer, Insoo Kim Berg, Kurt Ludewik, Ernst Salomon, Immelda McCarthy
1995 Kurz krátké terapie - BFTC, Milvaukee - ISZ, Praha – Insoo Kim Berg
1995 – 1996 a 1998 – 1999 Výcvik systemického přístupu, ISZ Praha – Vratislav Strnad, Ivan Úlehla, Zdeněk Macek
1992 Výcvik ve VTI (video interaction guidance) – SPIN Utrecht – D centrum Praha – Ab Molewijk

Vzdělání

1984 – 1990 Karlova Univerzita Praha, pedagogická fakulta

Předchozí pracovní zkušenosti

od 4/2012 FBE
2005 – 2011 NEWTON Solutios Focused, a.s. – senior konzultant, lektor, kouč
2003 – dosud S2Splus, spol. s r.o. – jednatel, konzultant, lektor, kouč
2001 – 2002 CS-PROJECT spol.s r.o. – konzultant, vedoucí projektů HRM
1996 – 2000 SPDM – ředitel
1991 – 1995 D-centrum Praha - zástupce ředitele, psychoterapeut
1989 – 1991 DDÚ Praha - vedoucí výchovy
1985 – 1989 OU Most, Praha - vychovatel, vedoucí výchovy, zástupce ředitele
1981 – 1984 ZŠ, ZvŠ Most - učitel

Autorská publikace:
spolu s Milanem Bobkem autor knihy: "Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese" (Brno: NC Publishing, 2008. 288 s.)

Hlavní oblast odborného zaměření, další odborný potenciál

Specializuje na soft skills, komunikaci, moderování, individuální koučování, manažerskou supervizi, efektivní práci s jednotlivcem, se skupinou a na budování týmů.

Vybrané reference v koučování

Firmy:
Česká národní banka, Euro RSCG, ČEZ, Komerční banka, NEWTON Business Development, NEWTON Management.

Pozice:
Vrchní ředitel, ředitel, člen bankovní rady, oblastní ředitel, obchodní ředitel, vedoucí odboru, vedoucí BU.

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Práce na rozvoji druhých je sama o sobě pozitivní motivací. Koučování přináší naplňování cílů, posun a rozvoj druhých, je stavěno individuálně, což mi dává možnost hledání a objevování nových postupů a sledování vztahové a osobnostní změny jako výsledků spolupráce s koučovanými.

Jakou formou / metodou koučujete?

Pracuji systemickým přístupem, který využívá sílu jazyka a míří přímo k vytváření a realizaci představ o žádoucím cílovém stavu bez přílišného setrvávání u popisu stavu nežádoucího.
Základním východiskem systemického přístupu je přesvědčení o sebeorganizaci klienta a systémů, do kterých patří – z toho vyplývá nedirektivní forma práce, která využívá jiných pohledů, práce se změnou kontextů, s rozdíly a rozlišením. Zaměřuji se na řešení, nikoli na problém. Důležitý je popis zakázky koučovaného a jeho cílů, využívání konstruktivních otázek, hledání zdrojů a výjimek, využívání nedirektivní reflexe.
Při koučování využívám po dohodě s klientem také nástrojů individuální zpětné vazby na základě videotréninku interakcí.

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

V současné době studuji vliv sociálních skupin různých kultur na rozvoj jednotlivce, učím se od klientů z praxe (praktikuji v poradně pro rozvoj osobnosti), poskytuji konzultace a workshopy pro supervizory a kouče, připravuji metodické materiály pro supervizní a koučovací práci.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě individuálního koučování se v současné době věnuji projektům řízení vzdělávání, rozvoje a zlepšování v organizacích, vedení kurzů v komunikaci, motivaci a rozvoji lidí, moderování workshopů a skupinové práce v oblasti zlepšování procesů a systémů. Spolupracuji na odborných textech a učebnicích práce s lidmi pro učitele a lektory, externě spolupracuji s manažerskou vysokou školu NEWTON College v Brně.
Dále spolupracuji na rozvoji metod a nástrojů zlepšování firemních procesů metodami Lean managementu, Six Sigma a projektového a procesního řízení.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Každá „kauza“ v průběhu koučování a následně po jeho ukončení přinesla díky práci koučovaných klientů svůj malý zázrak. Za zmínku snad stojí neuvěřitelně rychlý přerod nadnárodního obchodníka s rychloobrátkovým zbožím ve spokojeného partnera a ředitele firmy úspěšné v mlékárenském průmyslu a nebo úspěšného mladého ředitele blížícího se diagnóze workoholismu díky které téměř ztratil rodinné zázemí k úspěšně se rozvíjejícímu manažerovi (stále na stejné ředitelské pozici), spokojenému partnerovi a otci. Oba tyto úspěchy mají společného jmenovatele ve skloubení úspěšného pracovního a rodinného rozvoje. Jsou ale úspěchem koučovaných, nikoli kouče.