javornickyKterým oblastem koučování se věnujete?

  • Leadership: agilní leadership, práce s vizí, nová pozice – adekvátní styl vedení, formování nových týmů, zvládání a zavádění změn
  • Manažerské dovednosti: rozvoj konkrétních dovedností
  • Well-being: zvládání stresu, zvyšování psychické odolnosti, zvládání krize, sebemotivace, asertivita, work-life balance
  • Tréninky související s koučinkem: koučink jako nástroj manažera, mentoring, talent managemen

 

Vzdělání a odborná kvalifikace kouče:

2017 - dosud: ACC – mezinárodní certifikát ICF (International Coach Federation)

2017 – dosud: člen ICF (International Coach Federation)

2015 – 2016: certifikovaný vzdělávací program Profesionální kouč – CoEdu

2013 – 2017: sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik na PVŠPS (500 hodin)

1998 – 2003: postgraduální studium (Ph.D.) – Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (ETF-UK)

1996 – 1997: Pedagogické psychologické minimum MŠMT ČR

1979 – 1984: vysokoškolské studium (Mgr.) – Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha

 

Předchozí pracovní zkušenosti:

11 let působil na manažerských pozicích v různých organizacích. 

V letech 2007-2009 se podílel na vědeckém grantu Akademie věd ČR.

2007 – dosud: lektor manažerských dovedností a kouč 

2004 – 2016: člen představenstva nakladatelství Návrat

2010 – 2013: externí přednášející v magisterském programu ETF-UK, předmět Management v etické perspektivě

1994 – 2007: přednášející na Evangelikálním teologickém semináři (ETS-VOŠT) – Starý zákon, osobní rozvoj

1995 – 2005: zástupce ředitele ETS-VOŠT 

1988 – 1994: kazatel Církve bratrské

 

Vybrané reference v oblasti koučinku a mentoringu:

Firmy a organizace

Billa, BASF, Církev bratrská, Cofidis, Česká spořitelna, DofE, nadace Mezinárodní potřeby, OBI, Oil Partner, Polak holding, RCI Financial Services, retailový řetězec (není možno uvést název organizace s ohledem na smlouvu o mlčenlivosti), Thermo Fisher, Uniqa, Vendavo, Witte Automotive 

Komplexní programy koučinku a mentoringu

Billa, Česká spořitelna, OBI, retailový řetězec (nejmenovaný), Uniqa 

Koučovací jazyk: Čeština, Angličtina 

Více informací: 
David Javornický | LinkedIn
https://www.coachfederation.cz

 

OTÁZKY PRO KOUČE:

Jakou formou/metodou koučujete?

Zaměřuji se na profesní a osobní rozvoj klientů. V oblasti profesního a osobního rozvoje pracuji převážně metodou GROW. Pokud o to klienti stojí a mám v dané oblasti příslušné kompetence, pracuji také formou mentoringu. Z mé zkušenosti klienti často stojí právě o mentoring. Dále se zaměřuji na stínování a individuální trénink konkrétních manažerských dovedností. Také zde používám metodu GROW. 

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch („success story“) v roli kouče?

Za úspěch považuji ty body v koučingu, ve kterých klienti nahlédnou určitou situaci v nové, inspirující perspektivě a posunou je směrem k novým rozhodnutím a smysluplným řešením. Za největší úspěch považuji to, že se ke mně někteří klienti i po letech hlásí, vzpomínají na společná setkání a vrací se k určitému bodu v koučingu, který jim pomohl.