fasterovaKteré oblasti koučování se věnujete?

  • individuálnímu koučování ve všech oblastech profesionálního a osobnostního rozvoje
  • moderování skupinové práce
  • koučování malých skupin

Vzdělání

1990 – 1992 Ostravská univerzita, tříleté rozšiřující studium angličtiny, r. 1992 státní závěrečná zkouška
1980 – 1985 Pedagogická fakulta v Ostravě, r. 1985 státní závěrečná zkouška, titul PaedDr.
1976 – 1980 Matiční gymnázium v Ostravě, r. 1980 maturita

Předchozí pracovní zkušenosti

2001 – dosud nezávislá lektorka a trenérka měkkých dovedností, spolupráce s klienty i partnerskými vzdělávacími subjekty
2001 – dosud externí lektorka společnosti FBE
2003 - dosud externí spolupráce se společností Smarter Training & Consulting
2004 - 2010 lektorská spolupráce s NNO Vita Ostrava, pravidelné semináře pro učitele a NNO (zejména sociální pracovníci pomáhajících profesí)
2005 – 2010 lektorská spolupráce při vzdělávání manažerů MAS pro ÚZEI
2004 – 2009 externí spolupráce se společností Tempo Training & Consulting
2001 – 2002 výběrová řízení pro společnost Berenicca na pozice oblastních manažerů prodeje; školení obchodních zástupců a manažerů společnosti Berenicca
1998 – 2001 obchodní vedoucí a lektorka školícího týmu společnosti Vivien Parfum, pravidelná školení nových spolupracovníků firmy i vzdělávání vlastní obchodní skupiny v obchodních dovednostech a osobnostním rozvoji 1998 – 1999 obchodní zástupce u společnosti Vivien Parfum
1991 – 1998 oblastní manažerka u U.S. společnosti Avon Cosmetics (vytvoření a řízení produktivní obchodní sítě cca 500 poradkyň firmy, zajišťování a organizace vzdělávacích kurzů, obchodních setkání a prezentačních akcí pro poradkyně i pro veřejnost, školení a semináře zaměřené na komunikační a obchodní dovednosti a na osobnostní rozvoj)
1989 – 1991 mateřská dovolená
1988 – 1989 středoškolská profesorka na Matičním gymnáziu v Ostravě
1985 – 1988 středoškolská profesorka na gymnáziu v Bohumíně

Odborná kvalifikace

2010 - 2011 Koučovací výcvik „Koučování a moderování - efektivní práce s lidmi – 1. stupeň (105 hodin) – práce s jednotlivcem“. NEWTON Solutions Focused, a.s., Praha
2010 Workshop Životní koučing a směr na cestě osobního rozvoje - Noel Posus. Casiopea, s.r.o., Praha
2003 Čtyřdenní trénink trenérů společnosti Smarter T&C, Praha
2001 – dosud Pravidelná setkání trenérů společnosti FBE zaměřená na zdokonalování lektorských a trenérských dovedností (2x ročně). FBE Praha, FBE Bratislava
1998 Trénink pro lektory společnosti Vivien Parfum, Hradec Králové
1997 „Obchodní komunikace“. Český národní podnik, Praha
1991 – 1998 Interní vzdělávání oblastních manažerek společnosti Avon Cosmetics v oblasti komunikačních, obchodních a manažerských dovedností. Avon Cosmetics, Mnichov, Neufahrn, Německo

Vybrané reference v koučování

Firmy:
Viva Leasing, Domov Korýtko, Vita

Pozice (individuální koučink):
• týmoví vedoucí
• OSVČ
• pracovníci finančního úřadu
• vedoucí personálního oddělení
• part-time lektoři a interní lektoři
• obchodní manažer
• majitel firmy
• pedagogičtí pracovníci
• obchodníci

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

MOTTO:
„Partnerství a respekt jsou hodnoty, které vnímám jako základ zdravého mezilidského vztahu. Jsou to hodnoty, které pomáhají na cestě k pochopení člověka jako bytosti jedinečné, neopakovatelné a svéprávné, schopné řídit svůj život a dosahovat svých cílů.“

Díky své práci lektora, trenéra a konzultanta jsem koučování objevila jako metodu rozvoje člověka, která má obrovský potenciál a dokáže člověku ponechat odpovědnost za nalezení cesty i naplnění cílů. Díky skvělým lidem, zkušeným koučům a partnerům jsem pochopila jeho obrovskou sílu a schopnost naplnit člověka úžasem nad objevenou možností, cestou či krokem na cestě vpřed. Fascinuje mne, jaký potenciál se ukrývá v každém člověku a uvádí mne v nadšení, když jej koučovaný v sobě objeví, zažije určitý „aha efekt“ a dokáže se na své cestě posunout kupředu. Těší mne být u toho a mám radost z pokroku lidí v průběhu naší společné práce. V koučování jsem nalezla přístup založený na rovnocenném partnerství a vzájemném respektu, který mi přináší uspokojení z práce a radost z úspěchů druhých.

Jakou formou/metodou koučujete?

Věnuji se koučinku založenému na systemickém přístupu. Jako jeho hlavní sílu vnímám v zaměření na myšlenkové a jazykové konstruování budoucího kýženého stavu a práci na nejmenších možných krůčcích k jeho dosažení. S ohledem na aktuální situaci využívám i některé prvky Gestalt terapie.

Jaký je váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

Úspěšně jsem dokončila první ročník výcviku koučů „Koučování a moderování – efektivní práce s lidmi – 1. stupeň - práce s jednotlivcem“ v rozsahu 105 hodin. V průběhu letošního roku se chystám navázat na něj druhým ročníkem „Koučování a moderování - efektivní práce s lidmi – 2. stupeň (105 hodin) – práce se skupinou a psychologické školy“ a příští rok ročníkem třetím „Koučování a moderování - efektivní práce s lidmi – 3 stupeň – (105 – 315 hodin) supervize a intervize reálných projektů a práce účastníků“. Studium průběžně obohacuji o koučovací praxi a konzultace s kolegy kouči.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě individuálního koučování se převážně věnuji vytváření a realizaci rozvojových projektů pro své klienty a obchodní partnery. Jejich cílem je vždy posílit konkurenceschopnost a postavení klienta na trhu. Mou snahou je spolupracovat na rozvíjení potenciálu pracovníků firem a organizací z dlouhodobého hlediska, přispívat k nalezení rovnovážných stavů lidí jako nezbytného předpokladu jakékoli smysluplné a efektivní činnosti. Náplní mé práce je tvorba programů a učebních textů, vedení kurzů, seminářů a tréninků, konzultační a poradenská činnost.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch („succes story“) v roli kouče?

Určitě to, že jsem v koučování našla prostředek účinné pomoci lidem, ztotožnila se s jeho filozofií a v praxi si ověřila jeho sílu. Celý proces seznamování s koučováním měl zásadní dopady mimo jiné na mou osobnost, umožnil mi nalézt nové pohledy na svět, obohatil mě o silné zážitky a dal mi víru, že člověk může být skutečně tím, kým doopravdy chce být. Jako velký úspěch vnímám to, že toto své poznání mohu přenášet dál a využívat je při práci s druhými lidmi. A za úspěch na této cestě považuji každý, byť sebemenší, ale zaznamenatelný, krůček každého mého klienta při řešení právě té jeho specifické situace.