trepacovaKterým oblastem koučování se věnujete?

  • koučinku rozvoje manažerských dovedností
  • koučingu rozvoje osobnosti, skupinovému koučinku
  • individuálnímu koučinku, koučinku zlepšování zadaných pracovních výkonů (performance koučink)
  • self-koučingu

Vzdělání

1993 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor - andragogika s teorií sociální práce

Předchozí pracovní zkušenosti

Délka praxe v oblasti rozvoje lidí - 9 let
1993 - dnes, kouč a soft skills trenér pro FBE Bratislava

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2010 Erickson Coaching International - certifikovaný roční výcvik ICF The Art and Science of Coaching (TASC)
2009 členka České asociace koučů (www.sako.sk)
2007 Trénink koučů / principy poradenské činnosti a koučinku, individuální koučink, skupinový koučink (ARK Consulting, sro, v rozsahu 56 hodin)
Interní rozvojový a tréninkový program pro lektory a kouče společnosti FBE Bratislava a FBE Praha

Jiná odborná kvalifikace kouče

• Výcvik v oblasti komunikace mezi jednotlivci i ve skupině nebo týmu "Řekni to přímo" - vedený Paulou EnglanderGolden (USA), akreditovaný MPSVSR
• Tréninky komunikace a práce s týmy - Open Society Fund
• Interní rozvojový metodický trénink lektorů FBE Bratislava a FBE Praha
• Dlouhodobý výcvik v modelu Virginie Satirovej - vedený prof. Walterem F. Zahndom (MSW Consultant, Chicago University, USA)
• Tříletý supervizní program vedení a rozvoje lidských zdrojů - The Virginia Satira Network (vedený prof. Dr. Johnem Banmen, R. Psych)
• Dvouletý supervizní program vedení v oblasti krizových situací - vedený Ms.Kathlyn Banmen
• Trénink prevence v rizikových situacích - vedený Stevenem Jungem, USA

Reference v koučingu

Firmy:
Tatra banka, Slovak Telekom (T-Mobile Slovensko), ČSOB Pojišťovna, PosAm, Volkswagen Finanční služby Slovensko atd..

Pozice:
• ředitelka HR, IT společnost (individuální koučink)
• manažer technologického rozvoje (individuální koučink)
• manažer pro procesy vývoje softwaru, IT firma (individuální koučink)
• ředitelka divize strategie, banka (koučink interních koučů)
• supervizor interních koučů, Customer Service Unit, Telco společnost
• vedoucí oddělení pohledávek, banka (individuální koučink)

OTÁZKY pro kouče:

Co vám přináší koučink (motivace) a proč koučujete?

Koučink mi přináší možnosti být v intenzivním kontaktu s lidmi, kde je potřebná důvěra, kterou i já vnímám v mé práci jako velmi důležitou. Koučink je proces změny, který umožňuje nejen otevírat nové možnosti, ale i umožňuje realizovat je v praxi. Tento posun u koučovaného, ??který přináší často pozitivní dopad i na jeho team i mé přesvědčení, že změna je možná, má za následek, že se můžeme neustále rozvíjet, to je i odpovědí na otázku, proč koučuji.

Dalším motivátorem pro mě je zkušenost, že účastníci po trénincích byli motivováni dělat změny a zařazovat do své práce poznatky z kurzů, avšak po určitém období některé získané postupy, přestali používat, většinou říkali na následných setkáních, že by potřebovali dlouhodobější vedení nebo podporu. Právě tyto potřeby zákazníků mě utvrdily, že koučink může být touto podpůrnou rozvojovou metodikou.

Jak to děláte?

Setkáním otevírám vytvořením kontaktu, kde je prostor pro budování důvěry, přes ni se dostáváme ke kontraktu, na jakých cílech budeme pracovat a pak koučink probíhá interaktivním způsobem, kde si koučovaný objevuje možnosti i konkrétní postupy a řešení jak může daný cíl realizovat v praxi. Celý proces je realizován koučinkový nástroji.

Kdy nekoučovat (jaké jsou pro vás hranice koučinku)?

Z mých zkušeností mohu říci, že jsem neodmítla dopředu koučink, pokud jsem měla jen zprostředkované informace, až po přímém kontaktu se ukáže, co daný koučovaný potřebuje a jaké koučinkové přístupy můžeme zvolit.

V koučinku jsem spíš přišla k hranici, kdy je důležité oddělit koučink od terapie. V takovém případě jsem koučovaného ozřejmila limity koučinku a doporučila obrátit se na specialistu v poradenství nebo psychologii.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story")?

Největší profesionální úspěch vnímám vytrénování týmu interních koučů pro divizi služeb zákazníkům ve společnosti T-Mobile, kteří dodnes koučují operátory a ostatních pracovníky v dané divizi.