ButoraKterým oblastem koučování se věnujete?

 • koučování top manažerů a vyššího managementu firem
 • rozvoji manažerských dovedností (vedení spolupracovníků, delegování, komunikace, týmová práce, projektový management, časový management, změna stylu řízení)
 • performance koučingu / koučování při zlepšování pracovního výkonu

Vzdělání

1995-1998 Karlova Univerzita v Praze, Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd, obor Americká studia
1989 Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta obor vědecké informace a knihovnictví

Předchozí pracovní zkušenosti

2004 - dodnes trenér a kouč, FBE Bratislava a FBE Praha
1995 - 2004 manažer na pozici zástupce ředitele a později ředitele, Radio Free Europe
  (2002-2004) slovenský servis RFE / RL
  (2001-2004) interní trenér v RFE / RL, tréninky v anglickém jazyce
  pro novináře cizojazyčných oddělení

Odborná kvalifikace a akreditace kouče

2011 člen Slovenské asociace koučů (www.sako.sk)
2010 Mezinárodní program koučování - The Art and Science of Coaching, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný u ICF Mezinárodní federace koučů (v rozsahu 128 hodin)
2009 Certifikovaný kurz projektového managementu PRINCE2 Foundation
2007 Interní tréninkový rozvoj koučů / principy poradenské činnosti a koučingu, individuální koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, 56 hodin) Interní rozvojový a tréninkový program pro lektory a kouče společnosti FBE Bratislava a FBE Praha

Jiná odborná kvalifikace kouče

 • Trénink soft skills v procesním řízení (Russ Cherry, DreamBigConsult, 2008)
 • Trénink Business Performance management (CEU Business School, 2008)
 • Trénink ve zlepšování Lean Management (Tom McDaniel, CEU Business School)
 • Trénink zavádění ITIL / ITSM (Omnicom, 2006)
 • Trénink Leadership Development / Mentoring (Paul Stanley, D3, únor 2006)
 • Lean Management / Six Sigma (St. Thomas University, Minnesota, listopad 2005)
 • Tříměsíční rozvojový program - pobyt na Hoover Institution, Stanford University (říjen-prosinec, 2001)
 • Zkušenost koučovaného manažera - 30 hodin koučingu ze strany americko-českého kouče (v anglickém jazyce)

Reference v koučingu

Firmy:
Mondi SCP, OBI (Česká republika), Mondi SCP, Bilinguální gymnázium C. S. Lewise, Bratislava

Pozice: (individuální koučing)
• ředitel společnosti, developerská společnost
• regionální manažer, obchodní řetězec
• ředitel správy, obchodní řetězec
• ředitel prodeje, obchodní řetězec
• ředitel nákupu, obchodní řetězec
• ředitelka gymnázia v Bratislavě
v uvedených referencích jsou i zahraniční manažeři

OTÁZKY PRO KOUČE:

Co vám přináší koučování (motivace) a proč koučujete?

Osobní zkušenost z řídící práce (9 let jako zástupce ředitele a později jako ředitel slovenského vysílání Svobodné Evropy), lektorská práce v oblasti různých soft skills a projektového řízení (5 let práce s klienty FBE), podpora řídících pracovníků nestátních škol (5 let podpory).

Moje zkušenost z řídící práce a odpovědnost za 10-členný team v Praze, 10-členný team v Bratislavě a síť volných spolupracovníků byla cestou pokusů a omylů; velkou pomocí bylo, že jsem v řídící pozici sám měl kouče, který mě podporoval a pomohl mi vidět se v jiném světle.

V koučování top manažerských pozic využívám kromě koučovacích nástrojů i zkušenosti z vlastní řídící práce i rozhled, poskytovaný častými kontakty s různými prostředími, ve kterých pracuji jako trenér a školitel. Motivující je vidět jak rychlá zlepšení (quick wins) v jednodušších oblastech, tak "aha efekt" na straně klienta ve složitějších otázkách.

Jakou formou / metodou koučujete?

Vycházím z modelu GROW, přičemž v souladu s metodikou naší společnosti sleduji čtyři úrovně podle oblasti, na kterou se zaměřuje (osobnostní koučing - koučing role - koučing dovedností a koučovací zpětná vazba). Úroveň práce s top manažery se přizpůsobuje jejich potřebám, přičemž se nemusí po celou dobu držet pouze na jedné úrovni.

Aký je Váš súčasný odborný rozvoj v oblasti koučovania?

V súčasnosti pracujem s niekoľkými top manažérskymi pozíciami. O týchto koučingových stretnutiach vediem pravidelné supervízne rozhovory s metodikom našej spoločnosti.

Jakým jiným profesním aktivitám se v současné době věnujete?

Kromě koučingu lektorování, školení (soft skills, projektový management, části procesního managementu, strategické řízení).

Jaký je Váš současný odborný rozvoj v oblasti koučování?

V současnosti pracuji s několika top manažerskými pozicemi. O těchto koučovacích setkáních vedu pravidelné supervize s metodikem naší společnosti.

Co považujete za svůj největší profesionální úspěch ("success story") v roli kouče?

Za úspěch považuji dlouhodobou koučovací podporu ředitele špičkové nestátní základní školy a ředitelky špičkového nestátního gymnázia. Náročnost je dána i tím, že zde neplatí všechna pravidla byznys prostředí a tyto meze zmenšují i ??operační prostor obou řídících pracovníků. Nedávno jsem byl vybrán za kouče zahraničního top manažera v mezinárodní společnosti.